eenvoudig geld besparen - kraanwater - warm water - cv ketel boiler - bespaar geld

Wanneer je een close-in boiler in de keuken hebt, kun je kiezen of je warm water uit de boiler of van de cv ketel gebruikt. Maar welke optie is nu het voordeligst: warm water uit de cv ketel of warm water uit de boiler?

Rekenvoorbeeld

Uitgangspunten

Laten we een rekenvoorbeeld nemen. We gaan ervan uit dat het koude water 10°C heeft en dat we 5 liter water nodig hebben met een temperatuur van 33°C. De energieleverancier ANWB heeft tarieven van €1,13 per kubieke meter gas en €0,31 per kilowattuur.

Vanuit de cv ketel

De energie die nodig is om 5 liter water van 10°C naar 33°C te verwarmen is:

(33°C – 10°C) * 1,16Wh/kg.K * 5kg = 133Wh

Dit komt neer op 0,133kWh of 0,015 kubieke meter gas. Het werkelijk gemeten gasverbruik is 0,037 kubieke meter. Het rendement van de cv ketel is dus 0,015 / 0,037 = 40%. De overige 60% energie is verloren gegaan in het opwarmen van de warmtewisselaar en leidingen, warme rookgassen en opgewarmd water van 60°C dat in de leiding is blijven zitten.

De kosten voor het verwarmen van 5 liter water vanuit de cv ketel zijn dus 0,037 kubieke meter * €1,13 = €0,042.

Vanuit de boiler

De boiler moet 297 seconden werken om 5 liter water van 10°C naar 33°C te verwarmen. Het vermogen van de boiler is 2150 watt. Het verbruik is dus 2150 watt / 3600 seconden * 297 seconden = 177 watt.

De boiler heeft een rendement van 133 watt / 177 watt = 82%. De kosten voor het verwarmen van 5 liter water vanuit de boiler zijn dus 0,163 kWh * €0,31 = €0,050.

>>> Lees ook: Duurzaam besparen – 10 manieren om op lange termijn geld te besparen

Conclusie: CV Ketel is goedkoper

In dit voorbeeld is het verwarmen van 5 liter water vanuit de cv ketel goedkoper dan vanuit de boiler. De boiler is 19% duurder.

Factoren die de kosten beïnvloeden

De kosten voor het verwarmen van water vanuit de cv ketel of de boiler worden beïnvloed door een aantal factoren, waaronder:

  • De tarieven van de energieleverancier.
  • De leidinglengte tussen de kraan en de ketel of boiler.
  • De hoeveelheid water die je pakt.
  • Hoe meer water je pakt, hoe voordeliger de cv ketel wordt.

Wanneer je veel water nodig hebt, is het voordeliger om het water vanuit de cv ketel te pakken. Dit komt omdat het metaal van de cv ketel maar één keer hoeft te worden opgewarmd en er maar één keer water van 60°C achterblijft in de leiding. Hoe meer water je aan één stuk pakt, hoe hoger het rendement zal worden.

De boiler heeft een stilstandverlies

Een boiler heeft ook een stilstandverlies. Dit komt doordat de boiler altijd een beetje warmte verliest, ook als je geen warm water gebruikt. Dit stilstandverlies is ongeveer 20 watt, wat neerkomt op ongeveer 175 kWh/€55 per jaar.

Boiler: duurder maar comfortabeler

Of het verwarmen van water vanuit de cv ketel of de boiler goedkoper is, hangt af van een aantal factoren. In het algemeen geldt dat het verwarmen van veel water vanuit de cv ketel voordeliger is dan vanuit de boiler. De boiler is echter comfortabeler, omdat je altijd warm water hebt.

(C) Afbeelding van Simon Kadula via Pixabay